Federale en Vlaamse maatregelen COVID-19

Federale en Vlaamse maatregelen COVID-19

Een aantal nuttige links.

Hinderpremie

Net als bij hinder door openbare werken, voorziet de Vlaamse overheid men in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door verplichte sluiting. Alle ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting van hun locatie bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten gesloten houden een bijkomende vergoeding van 160 euro per dag.

De aanvragen moeten worden ingediend binnen de maand na het aflopen van de verplichte sluiting bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).
Meer info: www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie


Compensatiepremie

De Vlaamse overheid kondigde op 1 april aan dat ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten maar wel hun omzet drastisch zagen dalen, bvb door het uitblijven van klanten, een eenmalige premie kunnen aanvragen van 3.000 euro. Dit indien ze een omzetverlies van minimaal 60% hebben. Meer info: www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Andere maatregelen

Alle maatregelen van de Vlaamse overheid kan u vinden op www.vlaio.be/corona

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Unizo en VOKA maakten een oplijsting van de steunmaatregelen voor bedrijven.


Update over tijdelijke werkloosheid als maatregel

Zie bijlagen. Alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus, kan beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.


Uitstel betaling van sociale werkgeversbijdragen en sociale verzekering voor zelfstandigen

Zie bijlagen.


Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Deze maatregel kan worden toegepast wanneer de onderneming zijn activiteit minstens een volledige maand onderbreekt ('Gedwongen onderbreking - gebeurtenis met een economische activiteit'). Dit geldt dus voor ook voor de ondernemingen die de deuren sluiten omdat er te weinig klanten zijn of uit voorzorg. Er een wetsvoorstel ingediend waarbij je al bij een onderbreking van tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen ingevolge de coronacrisis kan gebruik maken van dit overbruggingsrecht. Meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

UPDATE PAGINA: 17.04- 12.00 u.

Bekijk hier de maatregelen door steden en gemeenten

Lokale maatregelen